برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مدیریت اجرایی

 
کد خبر: 12392    1396/11/29

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم سمیه انثاری پور در رشته مدیریت اجرایی با عنوان : «رفتار متکبرانه مصرف کننده،فهمی از برداشتهای معنا آفرین با استفاده از پدیدار شناسی» با راهنمایی دکترروح اله سهرابی در دوشنبه سیم بهمن ماه 1396 از ساعت16تا 18در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند