برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی

 
کد خبر: 11035    1396/10/03

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم فاطمه گنجی  در رشته علوم اقتصادی با عنوان : «تحلیل عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی کشورهای منتخب عضو اوپک با تاکید بر شاخص حکمرانی خوب» با راهنمایی دکترمحمد حسن فطرس دردو شنبه چهارم دی ماه 1396 از ساعت15:30 تا17در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند