احمد محمدی اکمل
کتابدار
تحصیلات: فوق لیسانس
تلفن: 081-38290961
تلفن داخلی: 242

صحبا فروزان‌مهر
کتابدار
تحصیلات: لیسانس
تلفن: 081-38290961
تلفن داخلی: 242


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند