مصطفی اکبری متقّی
کارشناس معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
تحصیلات: لیسانس
تلفن: 081-38291265
تلفن داخلی: 304
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند