نادر زارع سینا
مسئول سایت‌های رایانه‌ی دانشکده
تحصیلات: دیپلم
تلفن: 081-38381264
تلفن داخلی: 283

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند