حجّت‌الله مینائی
مدیر ا مور عمومی
تحصیلات: کارشناسی
تلفن: 081-38292619
تلفن داخلی: 234

سکینه کهنوشی
مسئول آبدارخانه
تلفن: 081-38291279
تلفن داخلی: 226

بهنام میرزایی
خدمات
تحصیلات: دیپلم

علی نظری
خدمات

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند