درباره‌ی دانشکده > معرّفی دانشکده

درباره دانشکده


دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا با قریب    40  سال قدمت که در سال 1381 از ساختمان دانشکده علوم پایه تفکیک و در یک ساختمان مجزا در 5 طبقه مستقر شد و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نمود و در سال 1387 از دانشکده ادبیات و علوم انسانی جدا و به اسم دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی که شامل 5 رشته بود جدا و فعالیت خود را رسماً آغاز نمود در حال حاضر دانشکده با دارا بودن اعضای هیأت علمی و حدود 18 نفر از کارکنان توانمند و مجرب، فضاها- امکانات- و کارگاه آموزشی و پژوهشی مناسب از جایگاه ویژه ای برخوردار است. گروه های آموزشی این دانشکده که شامل حسابداری
علوم اقتصادی، علوم اجتماعی روانشناسی و علوم سیاسی می باشد و در مقاطع تحصیلی کارشناسی- کارشناسی ارشد و دکتری در گرایش های مختلف دانشجو می پذیرند. هم اکنون 41 عضو هیأت علمی تمام وقت متشکل از 2 نفر استاد 16نفردانشیار و 23 نفر استادیار در دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی علاوه بر انجام آموزش در شاخه های مختلف تخصصی در حال انجام فعالیت های پژوهشی می باشد. این دانشکده شامل یک آزمایشگاه روان شناسی می باشد.  در حال حاضر بیش از1136 نفر دانشجو در این دانشکده مشغول به تحصیل هستند که از بین آنان کارشناسی 944 نفر و نزدیک به 181 نفر کارشناسی ارشد و 11 نفر دکتری در حال تحصیل هستند.

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند