معاون آموزشی

دکتر محمدرضا ذوقی‌پایدار
تحصیلات:  دکتری تخصّصی روانشناسی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  081-38291265
تلفن داخلي:  304
آدرس:  همدان، خیابان مهدیه، رو به روی پارک مردم، دانشگاه بوعلي سينا، دانشكده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعي
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند